Διάγνωση των αιμορροΐδων

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αιμορραγία από τον πρωκτό ή στα κόπρανα, είναι σημαντικό να καταφύγετε στον ειδικό γιατρό σας για προσεκτική κλινική εξέταση. Η αιμορραγία μπορεί να είναι σύμπτωμα των αιμορροΐδων ή άλλων παθήσεων του εντέρου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πρωκτού. Ο γιατρός εξετάζει τον πρωκτό και τον ορθό προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη διογκωμένων αγγείων, τα οποία είναι ενδεικτικά των αιμορροΐδων, ενώ πραγματοποιεί επίσης δακτυλική εξέταση του ορθού για να ψηλαφίσει το οτιδήποτε μη φυσιολογικό.

Προσεκτικότερη εξέταση του ορθού για τον εντοπισμό αιμορροΐδων προϋποθέτουν τη χρήση του Ανοσκοπίου, ενός ρηχού φωτιζόμενου σωληναρίου, χρήσιμου για τη θέαση των εσωτερικών αιμορροΐδων, ή ενός Πρωτοσκοπίου, χρήσιμου για πληρέστερη εξέταση όλου του ορθού. Για τον αποκλεισμό άλλων αιτιών εντερικής αιμορραγίας, ο γιατρός πρέπει να εξετάσει τον ορθό και το κάτω κόλον με Σιγμοειδοσκόπηση ή όλο το κόλον με Κολονοσκόπηση. Η Σιγμοειδοσκόπηση και η Κολονοσκόπηση αποτελούν διαγνωστικές μεθόδους οι οποίες επίσης περιλαμβάνουν τη χρήση ενός φωτιζόμενου, εύκαμπτου σωληναρίου που εισέρχεται στον ορθό.

Επικοινωνήστε μαζί μας