Τι είναι η πρωκταλγία;

Ο πόνος στο τελευταίο τμήμα του παχέος εντέρου ή στην ορθοπρωκτική περιοχή είναι ένα σχετικά κοινό σύμπτωμα που για πρώτη φορά περιγράφεται από τους Ρωμαίους και συνήθως το αποκαλούμε πρωκταλγία.

Στον όρο πρωκταλγία συμπεριλαμβάνονται κυρίως δύο λειτουργικά σύνδρομα πόνου στον πρωκτό:
Πρωκταλγία fugax (PF) ( φευγαλέα πρωκταλγία) και

Πρωκταλγία fugax (PF) ( φευγαλέα πρωκταλγία) και
Σύνδρομο του ανελκτήρα του πρωκτού (LAS)