Πολύποδες παχέος εντέρου

Πολύποδας παχέος εντέρου (POL-ip) είναι οποιαδήποτε μάζα μη φυσιολογικού ιστού που προεξέχει ή εμφανίζεται προς τα έξω ή προς τα πάνω της επιφάνειας του κόλον ή του ορθού, αναπτυσσόμενη από μια ευρεία βάση (sessile) ή από ένα μίσχο (pedunculus). Ο πρώιμος εντοπισμός και η αφαίρεση των πολυπόδων προλαμβάνει τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ορθού.

Πολύποδες παχέος εντέρου

Ο έγκαιρος εντοπισμός των πολυπόδων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του καρκίνου κατά 90%.

Οι πολύποδες συνιστούν μία από τις συνηθισμένες παθήσεις που επηρεάζουν το κόλον και το ορθό, καθώς εμφανίζονται σε ποσοστό 15-20% του ενήλικου πληθυσμού. Αν και οι περισσότεροι πολύποδες είναι καλοήθεις, η συσχέτιση ανάμεσα σε συγκεκριμένους πολύποδες και τον καρκίνο είναι επιβεβαιωμένη.

Πόσο επικίνδυνοι είναι οι πολύποδες;

Οι περισσότεροι πολύποδες δεν είναι επικίνδυνοι, καθώς είναι καλοήθεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι καρκίνος. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, κάποιοι τύποι πολυπόδων μπορεί να μετατραπούν σε καρκίνο. Συνήθως, οι πολύποδες που είναι μικρότεροι από ένα μπιζέλι δεν είναι επικίνδυνοι. Οι μεγαλύτεροι πολύποδες, ωστόσο, μπορεί να γίνουν κάποια μέρα καρκίνος ή μπορεί ήδη να είναι καρκίνος. Για λόγους σιγουριάς, οι γιατροί αφαιρούν όλους τους πολύποδες και τους εξετάζουν.