Δρ. Αλκιβιάδης Φ. Παππάς
Χειρουργός – Πρωκτολόγος
T 210 2820470