Υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του Περιεδρικού Αποστήματος;

Ένα απόστημα δημιουργεί μια επώδυνη διόγκωση που επιφέρει άλγος και οίδημα κοντά στο άνοιγμα του πρωκτού. Μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρετό.

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση του πύου από τη μολυσμένη κοιλότητα, κάνοντας μια τομή στο δέρμα κοντά στον πρωκτό για να ανακουφίσει την πίεση. Μερικές φορές ένας μικρός καθετήρας παραμένει στην τομή για αρκετές ημέρες για να εξασφαλισθεί επαρκής παροχέτευση. Μετά το πέρας της οξείας φάσης του αποστήματος, στην πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζονται μόνο με απλή διάνοιξη-παροχέτευση του αποστήματος, υπό τοπική αναισθησία, δημιουργείται ένα συρίγγιο. Η αντιμετώπιση του συριγγίου είναι πάντοτε χειρουργική και πολλές φορές με φτωχά αποτελέσματα.

Ως εκ τούτου, η πιο σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιεδρικού αποστήματος είναι η ευρεία διάνοιξη-παροχέτευση και ο χειρουργικός καθαρισμός της κοιλότητας του αποστήματος από εξειδικευμένο χειρουργό, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες δημιουργίας συριγγίου.