Τι συμπτώματα παρουσιάζει η πρόπτωση ορθού;

Όταν έχουμε μια πλήρη πρόπτωση ορθού, τα τοιχώματα του ορθού εξέρχονται και αναστρέφονται, σχηματίζοντας ομόκεντρους δακτυλίους (πλήρης πρόπτωση), ενώ Αντίθετα, αν έχουμε μια ατελή πρόπτωση τότε εξέχει μόνο ο βλεννογόνος του ορθού.

Αρχικά, η πρόπτωση του ορθού μπορεί να παρουσιαστεί μόνο στην αφόδευση. Αργότερα όμως μπορεί να παρουσιαστεί και κατά το φτάρνισμα ή το βήχα, ή να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε σωματική προσπάθεια ή άσκηση. Επίσης, συχνά μπορεί να παρουσιαστεί απώλεια βλέννας, αιμορραγία ή και ακράτεια κοπράνων. Έχουν υπάρξει αναφορές ασθενών, αν και λίγες, οι οποίοι έχουν αναπτύξει γάγγραινα από αυτή την κατάσταση.

Πως γίνεται η διάγνωση από τον ειδικό γιατρό;

Η πρόπτωση του ορθού πρέπει να διαφοροποιείται από τις μεγάλες σε πρόπτωση αιμορροΐδες, τους πολύποδες ή τους όγκους. Είναι επίσης σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της πρόπτωσης του βλεννογόνου (ελλιπής) και της πλήρους πρόπτωσης. Για να εξακριβωθεί η πρόπτωση, μπορεί να ζητηθεί από τους ασθενείς είτε να καταβάλλουν προσπάθεια, όπως όταν γίνεται η αφόδευση, είτε πριν από την εξέταση να καθίσουν στη λεκάνη και να κάνουν την ίδια κίνηση.

Στα παιδιά με ανεξήγητη πρόπτωση ορθού πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα της Κυστικής Ίνωσης. Οι διαγνωστικές μελέτες περιλαμβάνουν την εξέταση του ορθού, Σιγμοειδοσκόπηση και, ενδεχομένως, βαριούχο υποκλυσμό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί Ορθοπρωκτική Μανομέτρηση, μία εξέταση που μετρά τη δύναμη των μυών του πρωκτού.