Ποια είναι τα συμπτώματα της Πρωκτίτιδας; Πως διαγιγνώσκεται;

Στα συμπτώματα περιλαμβάνεται η δυσκοιλιότητα, το αίσθημα πληρότητας του ορθού ή ατελούς κένωσης, το άλγος στην αριστερή πλευρά της κοιλιακής χώρας, η διέλευση της βλέννας από το ορθό, η αιμορραγία από τον ορθό και ο ορθοπρωκτικός πόνος.

Οι γιατροί μπορούν να διαγνώσουν Πρωκτίτιδα κοιτώντας στο εσωτερικό του ορθού με Πρωκτοσκόπιο ή Σιγμοειδοσκόπιο. Μπορεί να αφαιρεθεί ένα μικρό κομμάτι ιστού από το ορθό και να εξεταστεί για βακτήριο, μύκητα ή ιό.