Πως θεραπεύονται οι πολύποδες;

Ο γιατρός αφαιρεί τον πολύποδα. Κάποιες φορές, αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της Σιγμοειδοσκόπησης ή της Κολονοσκόπησης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει να χειρουργήσει μέσω της κοιλιακής χώρας. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αφαιρούμενος πολύποδας εξετάζεται στη συνέχεια για καρκίνο.

Αν έχετε εμφανίσει πολύποδες, ο γιατρός μπορεί να σας συμβουλεύσει να κάνετε συχνές εξετάσεις στο μέλλον.