Τι είναι η κυστη κοκκυγος;

Η κύστη κόκκυγος είναι ένα συρίγγιο (τούνελ κάτω από το δέρμα) στο σημείο, όπου έχουμε τη λεγόμενη «ουρά» μας. Η θεραπεία της παλιότερα απαιτούσε εκτομή (κόψιμο) του ιστού που είχε υποστεί βλάβη. Τα πράγματα όμως άλλαξαν από το 2012, οπότε ο Δρ. Αλκιβιάδης Παππάς πρωτοανέπτυξε την τεχνική SiLaT, η οποία πλέον έχει γίνει ευρέως αποδεκτή και τείνει να αντικαταστήσει πλήρως τις παλιές μεθόδους.

Η κύστη κόκκυγος είναι μια αρκετά συχνή πάθηση. Εμφανίζεται με συχνότητα περίπου 26 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, κυρίως σε νέους άνδρες, σε αναλογία 3 ή 4:1 (άνδρες: γυναίκες). Η κύστη κόκκυγος είναι ένα συρίγγιο στο υποδόριο στην περιοχή του κόκκυγα.

Η πλειοψηφία των ειδικών συμπεραίνουν ότι είναι μια επίκτητη ασθένεια, αν και μια μειοψηφία πιστεύει ότι είναι συγγενής πάθηση.

Ο Patey και ο Scarff, αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υπέθεσαν ότι η πάθηση είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης των τριχών στον υποδόριο ιστό, με επακόλουθο κοκκιωματώδη αντίδραση. Την αβεβαιότητα ως προς την αιτιολογία και την πολυπλοκότητα την συναντάμε και ως προς τη θεραπεία της. H καλύτερη στρατηγική στη διαχείριση της πάθησης παραμένει ασαφής. Μια ευρεία ποικιλία προσεγγίσεων χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της ασθένειας που κυμαίνονται από μια συντηρητική θεραπεία έως μια εκτεταμένη χειρουργική εκτομή. Αρκετές τεχνικές έχουν περιγραφεί για τη θεραπεία της κύστης του κόκκυγα, αλλά η βέλτιστη θεραπεία είναι ακόμα υπό συζήτηση.

Τα τελευταία χρόνια οι απλές τεχνικές όπως απλή απόξεση της κοιλότητας, ή χρήση ινώδους κόλλας, καθώς και χημικές επεξεργασίες του τραύματος, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αποδοχή στην αντιμετώπιση της κύστης του κόκκυγα. Βασικός μας στόχος πρέπει να είναι η προσέγγιση της ιδανικής θεραπείας, η οποία πρέπει να είναι απλή, με ελάχιστη απώλεια ιστού και χαμηλό ποσοστό υποτροπής.

Επιπλέον, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ελάχιστο χρόνο λειτουργικής αποκατάστασης και επιστροφή στην ενεργό ζωή, με χαμηλό κόστος και υψηλή αισθητική.

Η χρήση του λέιζερ και της οπτικής ίνας με κυκλική διάχυση της ενέργειας έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπεία των ορθοπρωκτικών συριγγίων –τεχνική SiLaT .Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση τους στη θεραπεία της κύστης του κόκκυγα εξυπηρετεί τις βασικές παραμέτρους της ιδανικής θεραπείας.

Κυστη Κοκκυγος – θεραπεία με laser

Η τεχνική SiLaT γλιτώνει τον ασθενή από τον πόνο και τον χρόνο ανάρρωσης, καθώς γίνεται με εφαρμογή laser, διαρκεί μόλις 15 λεπτά και προσφέρει μόνιμο αποτέλεσμα, χωρίς υποτροπές ή επιπλοκές.

Η συγκεκριμένη θεραπεία για την κυστη κοκκυγος, διαφέρει από κάθε άλλη γνωστή μέθοδο, δεδομένου ότι εφαρμόζεται εσωτερικά του συριγγίου με τη βοήθεια μικροκάμερας, χωρίς τομές και τραύματα, και εξασφαλίζει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 95%.

Η θεραπεία κύστης κόκκυγα με την τεχνική SiLaT έχει εφαρμοστεί μέσα από το πρωκτολογικό κέντρο «Proctoclinic» σε 500 ασθενείς, καταγράφοντας τα επιτυχή συμπεράσματα στην πρώτη σχετική στατιστική μελέτη παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα της ιατρικής μελέτης ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Δρ. Αλκιβιάδη Παππά στο 11ο Συνέδριο Πρωκτολόγων που διοργανώθηκε στο Μιλάνο, και σύντομα αναμένεται να δημοσιευτούν σε διεθνές ιατρικό περιοδικό.

κυστη κοκκυγος