Ποια είναι η διαδικασία διάγνωσης της ακράτειας κοπράνων;

Ο γιατρός πέραν από το γενικό ιατρικό ιστορικό ρωτάει για το πρόβλημα της ακράτειας, κάνει μια φυσική εξέταση-δακτυλική και, ενδεχομένως, άλλες ιατρικές εξετάσεις, όπως:

  • Τη Μανομετρία Πρωκτού, η οποία ελέγχει τη στεγανότητα του σφιγκτηριακού μηχανισμού του πρωκτού και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα μηνύματα, καθώς και την ευαισθησία και τη λειτουργία του ορθού.
  • Το Διορθικό Υπερηχογράφημημα, μέσω του οποίου αξιολογείται η σφιγκτηριακή δομή του πρωκτού και η ακεραιότητα των σφιγκτήρων
  • Το Αφοδευσιογράφημα, επίσης γνωστό και ως πρωκτογράφημα. Με αυτό, αξιολογούμε την ποσότητα των κοπράνων που μπορεί να κρατήσει το ορθό, τη συμπεριφορά των διαφόρων τμημάτων του πρωκτού και ορθού κατά τη διαδικασία της αφόδευσης και το βαθμό της ολοκλήρωσης των κενώσεων ή τις ατελείς κενώσεις
  • Την Ορθοσιγμοειδοσκόπιση, η οποία επιτρέπει στο γιατρό να ελέγξει στο εσωτερικό του ορθού για ευρήματα της ασθένειας ή για άλλα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η ακράτεια κοπράνων, όπως φλεγμονή, όγκους, ή ουλώδη ιστό
  • Το Ηλεκτρομυογράφημα του Πρωκτού για βλάβη των νεύρων, η οποία συνδέεται συχνά με μαιευτικούς τραυματισμούς.