Φωτογραφίες : Αιμορροΐδες, Ραγάδα Πρωκτού και Πρόπτωση Ορθού

Εσωτερικές αιμορροΐδες

Εσωτερικές αιμορροΐδες, όπως φαίνονται με το κολονοσκόπιο

Μερική πρόπτωση ορθού

Μερική πρόπτωση ορθού

Πλήρης πρόπτωση ορθού

Πλήρης πρόπτωση ορθού

εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροΐδες

Μεγάλες προπίπτουσες εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροΐδες

Εξωτερικές θρομβωμένες αιμορροΐδες

Εξωτερικές θρομβωμένες αιμορροΐδες

Ραγάδα πρωκτού

Ραγάδα πρωκτού

Αιμορροιδοπάθεια τετάρτου βαθμού

Αιμορροιδοπάθεια τετάρτου βαθμού

Κρίση αιμορροιδοπάθειας

Κρίση αιμορροιδοπάθειας

Ραγάδα δακτυλίου

Ραγάδα δακτυλίου

Κονδυλώματα πρωκτού (περιπρωκτικά)

Κονδυλώματα πρωκτού (περιπρωκτικά)

Κονδυλώματα πρωκτού(ενδοπρωκτικά)

Κονδυλώματα πρωκτού(ενδοπρωκτικά)

Σύνθετο περιεδρικό συρίγγιο αμέσως μετά τη θεραπεία με LASER FILAC.

Σύνθετο περιεδρικό συρίγγιο αμέσως μετά τη θεραπεία με LASER FILAC.

Θρόμβωση εξωτερικών αιμορροιδικών όζων

Θρόμβωση εξωτερικών αιμορροιδικών όζων

Αιμορροιδική κρίση

Αιμορροιδική κρίση

Προπίπτουσες εσωτερικές αιμορροιδες

Προπίπτουσες εσωτερικές αιμορροιδες

Διόγκωση εξωτερικών αιμορροιδων με ταυτόχρονη πρόπτωση εσωτερικών αιμορροιδων

Διόγκωση εξωτερικών αιμορροιδων με ταυτόχρονη πρόπτωση εσωτερικών αιμορροιδων

Μόρφωμα πρωκτού

Μόρφωμα πρωκτού

Ραγάδα δακτυλίου με συνοδό πρωκτικό θήλωμα

Ραγάδα δακτυλίου με συνοδό πρωκτικό θήλωμα

Αιμορροιδοπάθεια με μεγάλη απώλεια αίματος

Αιμορροιδοπάθεια με μεγάλη απώλεια αίματος